برنامه های کنترل بو

سیستم‌های مه پاش بهترین ابزار برای رفع بو و کنترل آن در مناطق بزرگ، برای برنامه‌های صنعتی و تجاری می‌باشد.

فرآیند کنترل بو  1. بوهای محیطی حاصل فرآیندهای شیمیایی یا بیولوژیکی
  2. میلیون‌ها قطرات بسیار ریز آب در محیط پراکنده شده
  3. قطرات خنثی کننده در اطراف بوی گاز جمع می شوند و از بین می روند.

کنترل بو سیستم‌های مه پاش

کنترل بوی داخلی و خارجی

سیستم‌های مه پاش ما در هر دو ضایعات جامد و مایع موثرند و این فرآیند شامل اتمایز کردن مواد شیمیایی خنثی کننده (برای جلوگیری از درک بو)، جذب بو (که ترکیبات ایجاد کننده بو را تغییر می‌دهند). به طور کلی خنثی کننده های طبیعی زیستی باعث تجزیه طبیعی و جلوگیری از تشکیل بو با استفاده از اقداماتتخریب زیست محیطی می‌شوند.

سیستم مدولار
سیستم مه پاش ما، با توجه به هر شرایط به صورت ویژه بر طبق پیکربندی نقطه انتشار، شناسایی نوع ماشین آلات برای استفاده، شدت و نوع بو، سفارشی و مدولار است. سبکی و سایز کوچک نازل‌ها و نصب لوله این اجازه را می‌دهد که به راحتی در قسمت مورد نظر نصب شود.

فواید:
هزینه پایین در مقایسه با سایر سیستم‌های کنترل بو براساس اتومایز کردن آب از مزایای این روش می‌باشد. هزینه‌های انرژی بسیار پایین است و نصب بسیار سریع با توجه به این که سیستم‌ها با راه حل‌های مختلف با توجه به شرایط موجود عرضه می‌شوند. یا از قبل نصب شده و بصورت آماده که باعث نصب سریع آن می‌شود.