طراحی سیستم‌های مه پاش:

باتوجه به آب و هوای خاص فضاهای مشتریان در مقیاس‌های کوچک و بزرگ، گروه مهندسی ایمان تجیز قادر به طراحی ویژه خاص سیستم‌های مه پاش برای شما مشتریان گرامی می‌باشد.

فعالیت‌های ما متمرکز روی حداقل هزینه و کاربردی بودن سیستم‌های شما می‌باشد.